Tervetuloa kehittämään liiketoimintaasi


Mitä on Vertti?
VERTTI on toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa. Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen malli yritysten välisten yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Mallin kehittämisessä huomioitiin yritysten kanssa työskentelevät tahot, mm konsultit sekä julkisten kehittämisorganisaatioiden yritysrajapinnassa työskentelevät henkilöt.
Malli eroaa vastaavista pk-yrityksille suunnatuista malleista toiminnallisuudellaan. Hankkeen aikana nousi esiin, että myös strategiatyökalut olisi syytä digitalisoida.
Tietoa hankkeesta

Vaasan yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttivat yhdessä kolmevuotista (1.11.2015 – 31.10.2018) ESR-rahoitteista Vertti-hanketta, jonka päätavoitteena oli luoda toimintamalli pk-yritysverkostolle tuottavuuden ja yhteistyöverkostojen yhteistyön kehittämiseen asiakassuuntautuneesti.
Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat kuuteen kehitystyöhön osallistuneeseen pilottiyritykseen. Yritysyhteistyön pohjalta hankkeen tuloksena luotiin toimintamalli tuottavuuden ja yhteistyön kehittämiseksi pk-yritysverkostossa.